Изабери језик:
 • Српски језик
 • English
 • Русский
 • Јавна установа

  Центар за друштвено-политичка истраживања Републике Српске

  Дјелатности Центра

  Циљ Центра је спровођење, подршка и промоција теоријских и примијењених истраживања историјских, политичких, културних и других феномена и процеса важних за Републику Српску:

  • спровођење теоријских и примијењених истраживања у области друштвених и хуманистичких наука,
  • обављање мултидисциплинарних, интердисциплинарних и трансдисциплинарних истраживања у области друштвено – хуманистичких наука, културног идентитета, културе и политика памћења и сјећања,
  • организовање домаћих и међународних конференција и/или научних скупова те учешће на скуповима ове природе,
  • презентовање и публиковање резултата истраживања и других активности,
  • успостављање веза и сарадње са сличним институцијама, установама и организацијама у земљи и иностранству,
  • стручно оспособљавање заинтересованих и циљних група и јавности,
  • друге активности којима се остварују циљеви Центра.